Publikációk

Önálló könyv, programcsomag:

Tanulmány:

 • Rapos Nóra - Lénárd Sándor (2005): Kooperatív tanulás
  Tanodakönyv - Javaslatok tanodák szervezéséhez
  Sulinova, Budapest
 • Rapos Nóra (2005): Ami nem mérhető.....- vagy másképp
 • Rapos Nóra (2004): Félelmek egy iskolában
  In: Nahalka István - Torgyik Judit (szerk): Megközelítések - Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései
  Eötvös József Kiadó, Budapest
 • Rapos Nóra (2003): Az iskolai félelmek vizsgálata
  Iskolakultúra, 5., 107-112. o
 • Rapos Nóra (2002): Az összehasonlító pedagógia intézményrendszere
  In: Bábosik István - Kárpáti Andrea (szerk): Összehasonlító pedagógia
  BIP, Budapest
 • Rapos Nóra (2001): Az iskolai félelmek metaforavizsgálata
  In: Új Pedagógiai közlemények, ELTE, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi
  Intézet, Budapest
 • Rapos Nóra - Lénárd Sándor (2001): A neveltségi szint mérése az óvodában
  In: Minőség az óvodában (szerk. Szivák Judit)
  OKKER, Budapest, 147-174. o
 • Rapos Nóra - Lénárd Sándor (2000):
  A felsőoktatás modernizációjának néhány tendenciája
  Magyar Pedagógia, 1
 • Rapos Nóra - Lénárd Sándor (2000): A neveltségi szint mérése - Ajánlás önkormányzatok részére
  Szakképzés 2000. OKKER Kft., Budapest
 • Nóra Rapos - Sándor Lénárd (1999): International and National Tendencies in the Modernisation of Higher Education In: In the process of educational research
  Department on Education Faculty of Arts Eötvös Loránd University, Budapest
 • Rapos Nóra (1999): Notes on improvement of students requiring special pedagogical treatment
  In: The first steeps, Department on ELTE, Budapest

Egyéb publikációk:

 • Rapos Nóra - Falus Iván (2005) (szerk):
  V. Országos Neveléstudományi Konferencia kötet
  Klett Kiadó, Budapest
 • Rapos Nóra (2005): Módszer vagy szemlélet
  Országos Logopédiai Napok (Sopron) - Konferencia kötet
 • Rapos Nóra - Bábosik István - Békési Kálmán - Busi Etelka - Lénárd Sándor (2004):
  Szöveges értékelő eszközcsomag fejlesztése
  Új Pedagógiai Szemle, 4-5. sz
 • Rapos Nóra (2004): Nevelés és társadalom - programcsomag
 • Rapos Nóra (2004): Alternativitás az iskolában - programcsomag
 • Rapos Nóra (2003): Az iskolai félelmek
  In: Kiss Endre (szerk): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma
  Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen
 • Rapos Nóra - Lénárd Sándor (1999): A felsőoktatás modernizációjának hazai és nemzetközi tendenciái
  In: Felsőoktatás - Pedagógia, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest
 • Rapos Nóra (1997): Dr. Füle Sándor: A pedagógiai program készítése
  (A nevelés-oktatás minőségi megújításának egy lehetséges változata)
  Fejlesztő Pedagógia, 4-5. 110. o
 • Rapos Nóra (1995): Iskolai félelmek és félelemfeloldó stratégiák a középiskolás tanulók válaszainak tükrében
  Fejlesztő Pedagógia, 5-6.,120-131. o.

Fontosabb előadások:

Időpont Hely Konferencia címe Előadás
2006.
április 20-22.
Szeged IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia Az iskolai félelmek kvalitatív vizsgálata
2006.
március 23-25.
Sopron XII. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok Tanulás másképp! Hogyan?
2005.
november 4-5.
Debrecen Kiss Árpád Konferencia Tanárjelöltek iskolai fegyelmezéssel kapcsolatos nézetei
2005.
október 6-8.
Budapest V. Országos Neveléstudományi Konferencia Hogyan gondolkodnak a fegyelemről a tanárjelöltek
2005.
június 16.
Budapest MAG Konferencia Tanítói tréning
2005.
április 21.
Mórahalom Kistérségi Szakmai Napok Neveltségi szintmérés lehetőségei
2005.
április 21.
Mórahalom Kistérségi Szakmai Napok Differenciálás szemlélete (szekció)
2005.
április 8.
Szekszárd Megyei Pedagógiai Napok Motiváció az iskolában - tréning
2005.
április 1.
Szolnok Szakmai Nap Adaptivitás a gyakorlatban
2005.
március 30.
Pápa Pápai Nevelési Tanácsadó Jubileumi Konferenciája A differenciálást segítő módszerek
2004.
március 17.
Békéscsaba Regionális Szakmai Nap Neveltségi szintmérés lehetőségei
2004.
március 17.
Békéscsaba Regionális Szakmai Nap Adaptivitás az iskolában (szekció)
2004.
november 26.
Budapest IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia Ami nem mérhető - A neveltség vizsgálatának minőségi módszerei
2004.
november 19.
Szeged Tanítók II. Országos Szakmai Tanácskozása Szöveges értékelés
2004.
október 16.
Székesfehérvár Szakmai Nap Mitől félnek a gyerekek az iskolában
2004.
október 20-22.
Budapest IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Szöveges értékelés az alapfokú oktatás első évfolyamán - poszter bemutató
2003.
november
Debrecen Kiss Árpád Konferencia Az iskolai félelmek kvalitatív vizsgálata
2003.
október 9-11.
Budapest III. Országos Neveléstudományi Konferencia Az iskolai félelmek kvalitatív vizsgálata
2003.
tavasz
Miskolc Tavaszi Pedagógiai Napok A differenciálást segítő módszerek a pedagógiai gyakorlatban
2002.
november
Lillafüred Módszerek, Eszközök, Eljárások Metafora vizsgálatok
2002.
október
Budapest II. Országos Neveléstudományi Konferencia Szülők és gyermekeik az iskolai félelmekről
2002.
március
Budapest Pszinapszis 2002 Iskolai félelmek
2001.
november
Debrecen Kiss Árpád Konferencia A roma tanulók iskolaképe
2001.
október
Budapest I. Országos Neveléstudományi Konferencia Az iskolai félelmek vizsgálata